Hem Produkter Galleri Tjänster Kontakt

    Pågående projekt

The Point Hyllie

Tillverkning samt montage av dörromfattningar och helglasväggar

​29 våningar kontorshotell

Peab Sverige AB

Färjan PWC/Cowi Helsingborg

Leverans och montage av

innerdörrar, dörromfattningar och helglasväggar

MTA Bygg

Bylgia Malmö

Leverans och montage av helglasväggar.

Team Skåne Bygg

Tjänster 

Utöver nyproducerade snickerier har efterfrågan på tjänster av olika slag efterfrågats i allt större grad.

Nedan lite av det som på senare tid sysselsatt oss i produktionen på Grapen.

Bearbetning av befintliga snickerier.

Kv Ruuth, Sofiero Slott, Hotell Savoy är exempel på projekt där vi bearbetat befitliga träspegeldörrar i syfte att förbättra tex brandskydd, ljudreducering samt beslagning på befintliga dörrar. Byggnader med stort byggnadskulturellt värde behåller man i största

möjliga mån original snickerier där har vi nu möjlighet anpassa gamla snickerier

till dagens krav. Efterfrågan växer i takt med att man vill ta till vara på vackra originalsnickerier.

Expressdörrar

Vi har i dag möjlighet att utifrån ett stort urval, ta fram dörrar på korta ledtider.

Lagerdörrar på en vecka, eller nyproducerade dörrar på 2 - 3 veckor,

ställ frågan så kommer vi med förslag.

Glasöppningar i befintliga massivdörrar i trä

Grapen har idag ett effektivt system för håltagning i nya och befintliga trädörrar.

Efterfrågan på håltagningar samt glasning av detsamma har ökat, ofta i kombiantion med tidsbegränsning då man inte kan avvara dörren/dörrarna.

Ofta har man inte möjlighet att avvara dörren i en fortlöpande verksamhet.

Exempelvis tar vi in dörrar för snabb åtgärd under verksamhetens stängda tid och återlevererar dörrar fördigbehandlad till verksamhetens öpnning igen.

Service

Med eller utan handlingar till projekten är utformningen av de oilka produktukterna oftast rätt komplicerad. Våra kunder ska känna sig trygga i sina affärer med Grapen,

Grapens fördel är lokal etablering i

Skåne vilket ger oss möjlighet att serva våra kunder på plats, på arbetsplatsen eller

på inköparens kontor.

Leveranser

Medvetna om vikten av leveranssäkerhet skickar vi våra leveranser med Grapen bilarna. Innebär att leveranserna går från 

Grapen i Helsingborg direkt till arbetsplatserna utan omlastningar och omvägar via terminaler. Leveranserna aviseras per telefon, ankommer arbetsplaserna enligt avtalad tid och sist men inte minst lika viktigt minimerar man risken för skadat gods då leveranserna går direkt från Grapen till 

arbetsplaserna. Ngn krona dyrare men billigare för samtliga parter att slippa söka försvunnet gods eller reparera skadat gods.

--------------------------------------------------------

 

Se oss på Facebook "grapensnickerierab"

Sök

Skriv in det du vill söka efter här